Thẻ lưu trữ: Cổ tức được chia có phải nộp thuế tncn không

Cổ Tức Được Chia Như Thế Nào? Mua cổ phiếu bao lâu nhận cổ tức?

Cổ tức được chia như thế nào?

Cổ tức được chia có phải nộp thuế tncn không?

Cổ tức được thanh toán khi nào?

Cổ tức là j. Cổ tức là gì có những loại cổ tức nào?

Mua cổ phiếu nhận cổ tức như thế nào cho đúng?

1 năm trả cổ tức mấy lần?

Mua cổ phiếu bao lâu nhận cổ tức?

Là một nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải hiểu Cổ tức được chia như thế nào? và nắm rõ về cổ tức. Vì đây là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá cơ hội đầu tư.

Cổ tức là gì? Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền và cổ phiếu hoặc được trả chỉ bằng tiền hoặc chỉ trả bằng cổ phiếu tùy vào chiến lược và chính sách của công ty.

Cổ tức được chia như thế nào? Khi công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, một phần lợi nhuận là sẽ được trả cổ tức.

Lưu ý, có nhiều trường hợp công ty qua mặt nhà đầu tư bằng cách chia cổ tức bằng lãi vay mà không đến từ lợi nhuận của của doanh nghiệp. Do đó, nhà đầu tư cần kiểm tra và đọc các báo cáo tài chính của công ty để hiểu rõ bản chất của cổ tức.

Cổ tức là gì có những loại cổ tức nào?

Cổ tức được chia như thế nào bền tiền: công ty trả cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản chứng khoán cho cổ đông.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khi 1 doanh nghiệp công bố tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền, thì tức là dựa trên mệnh giá cổ phiếu (tương ứng 10.000 đồng/CP).

VD: Công ty FPT Cổ tức được chia như thế nào. FPTchi trả cổ tức bằng tiền 61% năm 2019. Tức là 1 cổ phiếu, cổ động nhận được 6100 VND.

Cổ tức được chia như thế nào bằng cổ phiếu: công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông. Việc phát hành thêm cổ phiếu (để chi trả cổ tức) không làm thay đổi vốn chủ sở hữu cũng như tỷ lệ nắm giữ của cổ đông. Nhằm mục đích giữ lại lời nhuận cho hoạt động kinh doanh.

Nghiệp vụ kế toán để chia tách cổ phiếu và tăng vốn điều lệ bởi vì nó không hề phát sinh bất cứ dòng tiền ra nào từ công ty. Thay vì giữ 1 chiếc bánh lớn, cổ đông nhận được 5 lát bánh nhỏ hơn. Tỉ lệ sở hữu cổ phần trong công ty không thay đổi.

VD: Công ty FPT công bố chi trả cổ tức bang cổ phiếu 10/1. Tức là 10 cổ phiếu, cổ động nhận được thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ tức được chia có phải nộp thuế tncn không ?

Cổ tức bằng tiền sẽ phải đóng thế tncn 5% trong tổng tiền cổ tức nhận được.

Cổ tức bằng tiền: Bị đánh thuế tncn. Công ty: Dòng tiền ra khỏi công ty vào cổ đông. Cổ đông: nhận được tiền mặt vào tài khoản.

Cổ tức bằng cổ phiếu: công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông. Việc phát hành thêm cổ phiếu (để chi trả cổ tức) không làm thay đổi vốn chủ sở hữu cũng như tỷ lệ nắm giữ của cổ đông. Nhằm mục đích giữ lại lời nhuận cho hoạt động kinh doanh.

Cổ tức bằng cổ phiếu không bị đánh thuế tncn. Công ty: Dòng tiền vẫn còn trong công ty. Công ty hoạch toán từ lợi nhuận sau thuế (chưa phân phối) thành vốn chủ sở hữu.Cổ đông: nhận được lượng cổ phiếu mới vào tài khoản.

 

Nghiệp vụ kế toán để chia tách cổ phiếu và tăng vốn điều lệ bởi vì nó không hề phát sinh bất cứ dòng tiền ra nào từ công ty. Thay vì giữ 1 chiếc bánh lớn, cổ đông nhận được 5 lát bánh nhỏ hơn. Tỉ lệ sở hữu cổ phần trong công ty không thay đổi.

Cổ tức được thanh toán khi nào?

. Cổ đông chờ 1.5-2 tháng cổ tức bằng cổ phiếu mới về tài khoản. Do công cần làm thủ tục lên sở lưu ký chứng khoán thông tin lượng cổ phiếu mới được niêm yết.

. Cổ tức bằng tiền mặt khoảng 1-1.5 tháng tiền cổ tức sẽ được thanh toán vào tài khoản cổ đông.

So sánh ưu và nhược điểm của cổ tức bằng tiền và cổ tức cổ phiếu

+ Ưu điểm của  trả cổ tức bằng tiền mặt:

Những doanh nghiệp tuyệt vời hầu như sẽ chi trả cổ tức tiền mặt.

+ Mô hình kinh doanh của họ không đòi hỏi nhiều vốn, dẫn đến lượng tiền họ thu về lớn hơn nhu cầu vốn.

+ Việc chi trả cổ tức tiền mặt chứng minh họ tạo ra dòng tiền tự do (free cash flow) rất bền vững

+ Quan trọng hơn hết, cổ tức tiền mặt chứng minh ban lãnh đạo “fair-play”, quan tâm đến cổ đông trên tư duy “win-win” và họ không tham lam dùng dòng tiền mặt thừa đó dùng cho mục đích cá nhân.

Mang lại cảm giác chắc chắn cho cổ đông khi tìm kiếm lợi nhuận trong đầu tư vào công ty. Giúp cho nhà đầu tư có dòng tiền thụ động, mang tính đảm bảo hơn nhiều so với việc công ty giữ lại tiền và mở rộng phát triển công việc kinh doanh.

*Lưu ý: Có rất nhiều công ty chia cổ tức tiền mặt cao để lấy tiếng thơm trong mắt nhà đầu tư. Sau đó, nhưng nhà đầu tư nghiệp dư mua vào để nhận cổ tức bằng tiền cao. Nhưng sau đó, tổng giá trị tài sản ròng lỗ do giá cổ phiếu giảm mạnh hơn tiền cổ tức nhận được.

+ Nhược điểm của  trả cổ tức bằng tiền mặt:

. Chịu thuế 2 lần. Lần 1 là thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện tại là 20-22%). Lần 2 là thuế thu nhập cá nhân cho phần cổ tức là 5%.

. Ảnh hưởng khả năng phát triển mở rộng công việc kinh doanh của công ty.

Hầu hết những công ty trả cổ tức cao vì họ không còn khả năng tăng trưởng. Thị phần, lĩnh vực, khu vực mà họ kinh doanh không thể phát triển hơn được nữa. Tiền không biết làm gì nên đem ra chia cho cổ đông. Điều này, làm cho giá cổ phiếu khó tăng giá.

+ Ưu điểm của  trả cổ tức bằng cổ phiếu:

. Đối với cổ phiếu ít thanh khoản thì trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ tăng tính thanh khoản cho thị trường, làm giảm rủi ro thanh khoản,cũng như làm giảm thị giá giúp nhà đầu tư khác có thể dễ dàng mua cổ phiếu, do đó giá cổ phiếu sẽ tăng.

. Nhà đầu không bị đánh thuế khi nhận cổ phiếu mới.

. Công ty có thể giữ lại tiền để khắc phục khó khăn, hoặc mở rộng sản xuất, đầu tư vào những dự án mang lại lợi nhuận lâu dài cho cổ đông.

Các công ty ít chia cổ cổ tức bằng tiền thường là Siêu cổ phiếu là gì? Làm giàu từ siêu cổ phiếu Tại Đây.

+ Nhược điểm của  trả cổ tức bằng cổ phiếu:

. Đối với công ty đã có cổ phiếu lưu thông nhiều, chia thêm cổ phiếu sẽ làm pha loãng. Do đó, cổ phiếu sẽ khó lên giá hơn cổ phiếu cô đặc.

. Hạn chế thanh khoản khi lượng cổ phiếu cổ tức mới đang chở về tài khoản.

. Có khi nhận thêm cổ phiếu lẻ thanh khoản kém và bán không được giá như lô chẵn.

VD: Nhận 15% cổ tức bằng cổ phiếu của công ty trên sàn HNX. 15% tương ứng 15 cổ phiếu mới. 15 cổ phiếu mới này là cổ phiếu lẻ.

. Nếu công ty cần vốn nhiều hơn để mở rộng hơn mà hiệu quả sử dụng vốn không hiệu quả so với chưa chia tách. Điều này làm giá cổ phiếu giảm.

VD: Lúc trước 100 đồng vốn tạo 20 đồng lời. Sau khi chia tách vốn tăng lên 150 đồng vốn tạo ra 25 đồng lời. Chứng tỏ, công ty sử dụng vốn không hiệu quả sau khi tăng vốn.

Đó là lý do chúng tôi ưa thích những công ty chi trả tiền mặt kết hợp với cổ phiếu bền vững qua nhiều năm. Chứng tỏ rằng cổ tức năm sau tăng trưởng hơn năm trước. Thuộc hạng công ty nên đầu tư vì có ban lãnh đạo tuyệt vời vừa lo cho cổ đông vừa lo cho công ty.

Một năm trả cổ tức mấy lần?

*Số lần chia cổ tức 1 năm mấy lần phụ thuộc vào kết quả tình hình kinh doanh và chính sách của công ty trong năm đó.

Tổng số lần được chia và Thời gian Chốt Danh sách, Thời gian Thanh toán trong năm là do Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định cụ thể (Thường phụ thuộc vào Chu kỳ Kinh doanh, mua vụ trong năm của Doanh nghiệp).

Ngoài ra, theo Thống kê thì các Công ty Niêm yết có thể trả Cổ tức thành 1 hoặc 2 Đợt và có rất ít thành 3 hay thậm chí 4 Đợt vì khá vụn vặt mỗi khi thực hiện các thủ tục liên quan để Chi trả Cổ tức cho Cổ đông.

VD: Cổ tức được chia như thế nào? Cổ Phiếu Vietject (VJC) chia cổ tức 4 lần năm 2018. Trong đó, 3 lần chia cổ tức bằng tiền mặt, tổng 40% và 1 lần chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 20%.

* Ngày GDKHQ chia cổ tức bằng cổ phiếu của Vietject air (VJC) 29.06.2019. Có nghĩa là nhà đầu tư mua cổ phiếu VJC trước ngày chốt 29.06.2019 sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Tại sao giá cổ phiếu bị điều chỉnh giảm trong ngày giao dịch không hưởng quyền?

Thông thường công ty sẽ sử dụng lợi nhuận chưa phân phối để trả cổ tức. Do đó, một phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ bị giảm đi và làm giảm giá trị sổ sách (Book Value).

Điều này có nghĩa là nếu vốn hóa cổ phiếu không giảm tương ứng theo giá trị sổ sách thì sẽ là vô lý.

VD: Khi bạn mua 1 con gà mái có sẵn trứng trong bụng (Trứng là cổ tức). Con gà nặng 1.5 ký với giá 200k. Khi gà đẻ 5 trứng. Mỗi trứng tương ứng 3k. Tức Cổ tức là 15k. Khi đó, con gà nhẹ hơn so với lúc vừa trứng vừa gà. Giờ đây con gà mái ốm chỉ còn 1.3k, tương đương 185k.

Công thức tính giá cổ phiếu. Sau khi cổ tức được chia như thế nào?

P’:   Giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức (vnđ)

P:   Giá cổ phiếu trước khi chia cổ tức (vnđ)

Pa:   Giá cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua ưu đãi (vnđ)

a:   Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua ưu đãi (%)

b:   Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu (%)

c:   Cổ tức bằng tiền (vnđ/cổ phiếu)

*Làm thế nào để biết được công ty giữ lại lại nhuận có hoạt động hiệu quả không? Cổ tức được chia như thế nào khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ Chỉ số ROE (LNST/Vốn Chủ Sở Hữu). So sánh ROE trước khi chia cổ phiếu thưởng và sau khi chia. ROE sau chia cổ phiếu thưởng > ROE trước chia: Công ty hoạt động hiệu quả khi giữ lại lợi nhuận.

+ EPS (Lợi nhuận trên một đơn vị cổ phiếu = Tổng lợi nhuận sau thuế/tổng số lượng cổ phiếu lưu hành). So sánh EPS sau chia cổ phiếu thưởng > EPS trước chia: Công ty hoạt động hiệu quả khi giữ lại lợi nhuận.

+ Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, book value, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt hơn trước chia: Công ty hoạt động hiệu quả khi giữ lại lợi nhuận.

*Bài viết trên chia sẽ tất tần tật về cổ tức được chia như thế nào. Conduonglamgiau.com mong muốn đem lại thật nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn.

> Đăng ký HỌC MIỄN PHÍ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI ĐÂY

 

*CHÚC CÁC BẠN GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU TIỀN TỪ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN!

►► ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC CHỨNG KHOÁN MIỄN PHÍ tại https://conduonglamgiau.com/dang-ky-free/ 

@ POWERFUL INCOME

Website: https://conduonglamgiau.com

Youtube Channel: http://bit.ly/2vW33Qf

Fanpage: https://www.facebook.com/HuongDanDauTuChungKhoan.ChoNguoiMoi 

 

►► ĐỌC THÊM BÀI VIẾT HAY & ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM BÊN DƯỚI

  1. 7 Lợi ích đầu tư khoán có thể bạn chưa biết  Https://conduonglamgiau.com/7-loi-ich-dau-tu-chung-khoan/
  2. Bí quyết tự do tài chính từ đầu tư chứng khoán  Https://conduonglamgiau.com/bi-quyet-tu-do-tai-chinh-dau-tu-chung-khoan/
  3. Cách chơi cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu hiệu quả Https://conduonglamgiau.com/cach-choi-co-phieu-chung-khoan/
  4. Có nên đầu tư chứng khoán việt nam khi chiến tranh thương mại Mỹ – Trung năm 2019 Https://conduonglamgiau.com/co-nen-dau-tu-chung-khoan-viet-nam-khi-chien-tranh-thuong-mai-my-trung-nam-2019/
  5. 7 Lý do tại sao bạn cần am hiểu về đầu tư chứng khoán  Https://conduonglamgiau.com/07-ly-do-tai-sao-ban-can-phai-am-hieu-dau-tu-chung-khoan/