Category Archives: Uncategorized

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÀM GÌ TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GIẢM ĐIỂM???

Nhà đầu tư nước ngoài làm gì trong thị trường chứng khoán giảm điểm. Sự thật nhà đầu tư nước ngoài phản ứng Quí II năm 2018???

Nhiều người nghĩ là nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút vốn tại thị trường Việt Nam. Khi chiến tranh thương mai Mỹ và Trung Quốc ư?

Hay Nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư thêm nguồn vốn? Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn giảm điểm. Do giá cổ phiếu xuống mức rẻ so với các nước trong khu vực Châu Á?

Sự thật là họ đang mở thêm tài khoản giao dịch. Đầu tư thêm vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam các bạn ạ.

Thống kê từ 9/4 tới 5/7 cho biết khối ngoại đã mua ròng 23.960 tỷ đồng trên Hose. Giá trị bán ròng của khối ngoại lên tới 6.500 tỷ đồng. Rõ ràng, quỹ đầu tư nước ngoài đang mua ròng tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo. Việc cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong quý II/2018.

Riêng trong tháng 6/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 465 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 53 tổ chức và 412 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 39 nhà đầu tư nước ngoài (07 tổ chức và 32 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho họ (01 tổ chức và 01 cá nhân).

Tính lũy kế quý II/2018, VSD đã cấp mới 1.864 mã cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mã số cho 162 tổ chức và 1.702 cá nhân. Trong khi đó VSD hủy mã số của 5 cá nhân và 6 tổ chức.

Hiện tại, có 27.226 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam (3.837 tổ chức và 23.389 cá nhân) cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Nhà đầu tư nước ngoài làm gì trong thị trường chứng khoán giảm điểm
Nhà đầu tư nước ngoài làm gì trong thị trường chứng khoán giảm điểm

Các bạn tham khảo thêm thông tin kiến thức đầu tư chứng khoán cho người mới tại đây

Làm gì với số tiền nhỏ nhàn rỗi mà vẫn có thể đi làm công ty